English is my favorite language after Armenian. I can say for sure that I have learned a lot this year from English. Now I can speak English better, write essays, do exercises.
It has become a little more difficult for me to learn the language during distance learning, as I have a better understanding of the topics when they explain it to me, but I can’t say that I haven’t learned anything during this time. Having accomplished the tasks assigned to us, I have been able to learn many things. I’ve done some of the crowning exercises you can see in the English section of my blog.

Առաջադրանքներ /մայիսի 11-15/

ա) |5𝑥−2|=3

5x-2=3 — 5x+2=3

5x=5 — 5x=1

x= 1 x=-1/5

բ )|𝑥2−6𝑥+8|=1

x2-6x+8=1 -x2+6x-8=1

x2-6x+7=0 -x2+6x-9=0

D=36-28=8=2√2 D=36-36

X1=(6-2√2)/2 x3=6/2

X1=3-√2 x3=3

X2=(6+2√2)/2

X2=3+√2

գ) |2𝑙𝑔𝑥−3|=1 2𝑙𝑔𝑥−3=1 2𝑙𝑔𝑥=4 𝑙𝑔𝑥=2

x=100

-2𝑙𝑔𝑥+3=1 −2𝑙𝑔𝑥=−2 𝑙𝑔𝑥=1

x=10

դ ) |𝑠𝑖𝑛𝑥−0,5|=0,5 𝑠𝑖𝑛𝑥−0,5=0,5 𝑠𝑖𝑛𝑥=1

x=𝜋2 + 2𝜋𝑘 , 𝑘∈𝑍

-𝑠𝑖𝑛𝑥+0,5=0,5

-𝑠𝑖𝑛𝑥=0 𝑠𝑖𝑛𝑥=0

x= 𝜋𝑘 , 𝑘∈𝑍

ե ) |4𝑥−1|+6x=3

-4x+1+6x=3 4x-1+6x=3

2x+1=3 10x-1=3

2x=2 10x=4

x=1 x=2/5

x=0,4

զ) |2x-1|=2x+1-5

2x-1=2x·2-5

2x=4

x=2

-2x+1=2x·2-5

3*2x=6

2x=2

x=1

է) {𝑦=1+log5𝑥𝑥𝑦=25 log55=1 𝑦=log55+log5𝑥 𝑦=log55𝑥 5𝑦=5𝑥

x=5𝑦/5=5y-1

(5y-1)y=52

Y=2, y=-1

x=5, x=1/25

Կինոթատրոնի առաջին շարքի բոլոր տոմսերը վաճառվել են: Տեղերը համարակալված են հաջորդաբար՝սկսած 1-ից: Տեղերից մեկի համար սխալմամբ վաճառվել էլ րացուցիչ տոմս: Այդ շարքի բոլոր վաճառված տոմսերի նստելատեղերի համարների գումարը  857  է: Ո՞ր նստելատեղի համար է վաճառվել երկու տոմս:  

Պատ.՝ 37

Քառանիշ թվի առաջին թվանշանը 7 է: Եթե այդ թվանշանը տեղափոխենք վերջին տեղը, թիվը կփոքրանա 864-ով: Գտնել սկզբնական թիվը:

Պատ.` 7681

Հարցաշար

1․Ի՞նչ է էպոսը։

Էպոսը քնարաէպիկական ժանրի ստեղծագործություն է, որը ներկայացնում է տվյալ ազգի մշակույթը և ազգային առանձնահատկությունները :Այն գրված է պատմական իրադարձությունների հիման վրա, որոնք հիմնականում պատկանում են ակունքներին ընկած նախնադարյան հասարակարգերի ընդերքին, և ժողովրդական ավանդությունների հիման վրա: Էպոսներում սովորաբար նկարագրվում է տվյալ ազգի պատմությունը և ազատության համար պայքարը:Էպոսները սովորաբար գրվում են չափածո բանաստեղծության նման :Սովորաբար դրանք պատկանում են երեք գրականական ժանռերի՝ էպիկական, քնարական և դրամատիկական:


2․ Կոմիտասի ո՞ ր հայտնի ստեղծագործական մշակման հետ է կապվում էպոսը։

Կոմիտասի ստեղծագործությունների շարքում է դյուցազնա-հերոսական «Սասունցի Դավիթ» օպերան: Որը կոմպոզիտորին չի հասցրել ավարտել։ Պահպանվել են «Սասնա ծռեր» էպոսի հիման վրա նրա գրած երաժշտական հատվածները,որոնցով սահմանափակվում են մեզ հասած ձեռագիր նյութերը:

3. Հին կտակարանում կա հիշատակություն մեր էպոսի հերոսների մասին։ Գտնել այդ հատվածը և ներկայացնել տեսանյութով կամ ձայնանյութով։

<<Եւ եղաւ որ այն գիշերը դուրս եկաւ Տիրոջ հրեշտակը եւ զարկեց Ասորեստանցիների բանակումը հարիւր ութսունեւհինգ հազար. Եւ երբոր առաւօտը վեր կացան, եւ ահա բոլորը մեռած դիակներ էին։ Եւ Ասորեստանի Սենեքերիմ թագաւորը չուեց գնաց դարձեալ, ու նստեց Նինուէ։ Եւ երբոր նա երկրպագում էր իր աստուծուն՝ Նեսրաքի տանը, նորա որդիքը Ադրամելէք եւ Սարասար նորան սրով սպանեցին եւ իրանք փախան Արարատի երկիրը. Եւ նորա որդի Ասորդանը թագաւոր եղաւ նորա տեղ>>:

4. Երաժշտական այլ ի՞նչ ստեղծագործություններ են գրվել էպոսյան թեմաներով։

Երաժշտարվեստում մեծ ճանաչում են ձեռք բերել գուսան Շահենի «Սասունցի Դավիթ» դյուցազներգությունը, Էդգար Հովհաննիսյանի «Սասունցի Դավիթ» բալետ-օպերան, Գևորգ Բուդաղյանի եւ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի «Խանդութ» երաժշտական կոմպոզիցիան, Արթուր Շահնազարյանի «Սասունցի Դավիթ» երաժշտական ասքը։

5. Բացի «Սասնա ծռերից» էլ ի՞ նչ անուններով է կոչվել մեր էպոսը։

«Սասնա ծռեր»  էպոսը կոչվել է նաև «Սասնա փահլևաններ», «Սասնա տուն», «Ջոջանց տուն», «Սասունցի Դավիթ կամ Մհերի դուռ», «Դավիթ և Մհեր», «Դավթի պատմություն», «Դավթի հեքիաթ»:

6. Ո՞ ր պատմիչներն են հիշատակել էպոսի մասին։

Մովսես Խորենացի, Թովմա Արծրունի:

7. Օտարերկրացիների ինչպիսի՞ հիշատակություններ կան էպոսի մասին։

Դավթի և Խանդութի մասին զրույցների, Սասունում եղած իրեղեն ապացույցների հիշատակություններ կան 16-րդ դարի պորտուգալացի ճանապարհորդներ` Անտոնիո Տենրեյրոյի և Մեստրե Աֆոնսոյի  ուղեգրական նոթերում։ Եվրոպային էպոսը հայտնի է դառձել  հենց  նրանց  շնորհիվ։

8. Ո՞ րն է էպոսի վիպասացների բուն հայրենիքը։

Էպոսի վիպասացների բուն հայրենիքը Վանա լճի ավազանն ու նրանից հարավ-արևմուտք և հյուսիս-արևելք ընկած գավառներն են` Սասուն, Մուշ, Բաղեշ, Մոկք, Շատախ, Վան, Հայոց ձոր, Խլաթ, Արճեշ, Մանազկերտ, Ալաշկերտ, Բայազետ: XIX-XX դդ. գավառներից պանդխտած և գաղթած սերունդների միջոցով «Սասնա ծռերն» անցել է Արևելյան Հայաստան, պարսկահայերի մեջ և Թիֆլիս:

Տեքստային խնդիրներ ( ապրիլի 27-մայիսի 1)

1.Առաջին բրիգադն աշխատանքը կարող է կատարել  20օրում: Երկրորդ բրիգադն աշխատում է 1, 5 անգամ դանդաղ:

1) Երկրորդ բրիգադն առաջին բրիգադից քանի՞ տոկոս շատ ժամանակ է ծախսում այդ աշխատանքը  կատարելիս:

50%

2) Այդ աշխատանքը  քանի՞ օրում  կարող է կատարել  երկրորդ բրիգադը:

30 օրում

3) Քանի՞ օրում  կարող են կատարել  աշխատանքը՝ երկու  բրիգադը  միասին:

12 օրում

4 )Քանի՞ օրում  կավարտվի  աշխատանքը, եթե 16 օր աշխատի առաջին բրիգադը, իսկ աշխատանքի մնացած մասը կատարի միայն երկրորդ բրիգադը:

22 օրում

  1. Դասարանում աշակերտների 40% –ը գերազանցիկ են, ընդ որում տղաների 25% –ն են գերազանցիկ,իսկ աղջիկների 50%-ը:

1) Դասարանի աշակերտների ո՞ր տոկոսն են կազմում տղաները:
40%

2) Աղջիկների քանակը տղաների քանակից քանի՞ տոկոսով է ավելի:
50%

3) Գերազանցիկ աղջիկների քանակը քանի՞ անգամ է շատ գերազանցիկ տղաների քանակից:
3

4. Ավտոբուսը ժամը 9:30-ին դուրս էր եկել  A վայրից և նախատեսել էր ժամը 14:30-ին հասներ A-ից  250կմ հեռավորության վրա գտնվող B  վայր:

1)Քանի՞ կմ/ժ արագությամբ պետք է ընթանա ավտոբուսը՝ ժամանակին  B վայր հասնելու համար:
50կմ/ժ

2) A վայրից քանի՞ կմ հեռավորության վրա կգտնվի ավտոբուսը ժամը 11:00-ին:
75կմ

3)Շարժումը սկսելուց  քանի՞ րոպե հետո ավտոբուսը կգտնվի A-ից  80կմ հեռավորության վրա:
96ր. հետո

4)Եթե ժամը 11:30-ին ավտոբուսը կես ժամ կանգ առներ, այնուհետև քանի՞ կմ/ժ արագությամբ պետք է շարուկակեր ճանապարհը, որպեսզի ժամանակին հասներ B վայրը:
60 կմ/ժ

ՀՀ հողային ռեսուրսներ

  1. Գնահատել ՀՀ-ի հողային ռեսուրսները

ՀՀ-ի հողային տարածքը կազմում է 2974.3 հազ հեկտար: Ընդ որում` գյուղատնտեսական արտադրության համար հնարավոր է օգտագործոլ ամբողջի 46.8%-ը: Քանի ՀՀ-ն լեռնային երկիր է, ունի խիստ կտրկված մակերևույթ, տարածքի զգալի մասը լերկ ժայռեր են, այդ իսկ պատճառով գյուղատնտեսության համար պիտանի հողերը սահմանափակ են:Ներկայումս հանրպետության հողային ֆոնդը կազմում է 1391 հազ հեկտար , որից մոտ 36%-ը կազմում են վարելահողերը, մոտ 4%-ը բազմամյա տնկարկներն են, մոտ 10%-ը խոտհարկները:

  1. Ի՞նչ դեր ունի հողը ՀՀ տնտեսությունում

ՀՀ-ում հողը համարվում է հիմնական միջոց գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության համար: Հողը մշտական ռեսուրս է, որի համապատասխան խնամքի դեպքում այն կարող է ծառայել հնարավորինս երկար:

  1. Ո՞րոնք են հողերի կորստի հիմնական պատճառները ՀՀ-ում

Հողերի կորստի հիմնական պատճառներից են՝ էրոզիան, ոռոգման բացասական հետևանքները, հողերի հյուծումը և օտարումը:

  1. Ինչե՞ս պահպանել Հայաստանի հողային ռեսուսները

Հողերի պահպանման գլխավոր ուղղությունն էրոզիայի դեմ պայքարն է:Էրոզիայի դեմ պայքարի եղանակներ են՝ պատնեշների կառուցումը, անտառապատումը, ձորակների քարալցումը, լանջերի դարավանդումը և լանջերի լայնակի հերկումը:

Տեքստային խնդիրներ / ապրիլի 13-23 /

  1. Ոսկու և արծաթի երկու համաձուլվածքներից մեկում այդ մետաղները պարունակում են 1:2  հարաբերությամբ, մյուսում՝ 2:3 հարաբերությամբ:

ա)Քանի՞ կգ ոսկի է պարունակում առաջին համաձուլվածքի 15կգ-ը: համաձուլվածքի 15կգ-ը

5-Կգ

բ) Առաջին համաձուլվածքի 15կգ-ը քանի՞ կգ ավելի արծաթ է պարունակում, քան երկրորդ համաձուլվածքի 15կգ-ը:

1-Կգ

գ)Քանի՞ կգ արծաթ են պարունակում առաջին համաձուլվածքի 15կգ-ը և երկրորդ համաձուլվածքի 20կգ-ը միասին:

22-Կգ

  1. Միաժամանակ շարժումը սկսելուց հետո պարզվեց, որ այն ժամանակահատվածում, երբ հեծանվորդն անցնում է 8կմ, մոտոցիկլավարն անցնում է 20կմ:

ա) Քանի՞ տոկոսով է հեծանվորդի արագությունը պակաս մոտոցիկլավարի արագությունից:

60%

բ) Քանի՞ կիլոմետր էր անցել հեծանվորդը այն պահին, երբ մոտոցիկլավարն անցել էր 15կմ:

6-կմ

գ) Քանի՞ժամում մոտոցիկլավարը  կանցնի այն ճանապարհը, որը հեծանվորդն անցնում է 5 ժամում:

2 ժամում

  1. Նավակը գետի հոսանքի ուղղությամբ 90կմ ճանապարհն անցնում է 3 ժամում, իսկ հոսանքին հակառակ ուղղությամբ 80կմ ճանապարհը՝ 4 ժամում:

ա) 35 կմ ճանապարհը լաստը քանի՞ ժամում կարող է անցնել:

7 ժամում

բ) կանգնած ջրում նավակը քանի՞ ժամում կարող է անցնել 125 կմ ճանապարհը:

5 ժամում

գ) Նավակը գետի հոսանքի հակառակ ուղղությամբ 7 ժամում քանի՞ կմ կարող է անցնել:

140-կմ

  1. 30 էջը մուտքագրելու համար օպերատորներից առաջինը ծախսում է 5ժ, իսկ երկրորդը՝ 6ժ:

ա) Քանի՞ էջ կարող են նրանք միասին մուտքագրել 1 ժամում:

11 էջ

բ) Քանի՞ էջ կմուտքագրի առաջին օպերատորը այն ժամանակահատվածում, երբ երկրորդը մուտքագրում է 35 էջ:

42 էջ
գ) Քանի՞ էջ է մուտքագրել առաջին օպերատորը, եթե նրանք համատեղ  մուտքագրել  են 88 էջ: 

48 էջ

  1. Առաջին բանվորը մի որոշ աշխատանք կարող է կատարել 20 օրում, երկրորդը՝ 24 օրում, իսկ երրորդը՝ 30 օրում:

Առաջին բանվորը մի որոշ աշխատանք կարող է կատարել 20 օրում, երկրորդը՝ 24 օրում, իսկ երրորդը՝ 30 օրում:

ա) Քանի՞ օրում ամբողջ  աշխատանքը կկատարեն երեք բանվորները համատեղ աշխատելով:

8 օրում

բ) Աշխատանքի ո՞ր տոկոսը կկատարեն երեք բանվորները 2 օր համատեղ աշխատելով:

25%

գ) Քանի՞ օրում ամբողջ  աշխատանքը կկատարեն առաջին և երրորդ  բանվորները՝ համատեղ աշխատելով:

12 օրում

Smile in important in our life

Smile plays an important role in human life. When we meet a person and see a smile on his face, we get the impression that he is a happy and friendly person, that he treats us positively. But besides this, a smile can hide a lot.

People like to communicate with happy people. People always tries to express their joy with a wide smile.

We smile when we are happy, when we want to make a good impression, why not get attention. A smile adorns a person. I am sure that to see a person with a displeased face is unpleasant for everyone. It is also unpleasant to communicate with such a person.

You can smile for no reason, and that smile can help someone who has a lot of problems. Your smile can help many people, make them happy. Smile often.

Ժպիտը մարդու կյանքում

Ժպիտը կարևոր դեր է խաղում մարդու կյանքում: Երբ մենք շբվում ենք մարդու հետ և տեսնում են նրա դեմքին ժպիտ, տպավորություն է ստեղծվում, որ նա ուրախ և ընկերասեր մարդ է, որ նա դրական է տրամադրված մեր հանդեպ: Բայց, բացի այդ ժպիտը կարող է թաքցնել շատ բաներ:

Ժպտալը լավ է: Մարդիկ սիրում են շփվել ուրախ և աշխույժ մարդկանց հետ: Մարդը միշտ փորձում է իր ուրախությունը արտահայտել լայն ժպիտի միջոցով:

Մենք ժպտում ենք, երբ ուրախ ենք, երբ ուզում ենք լավ տպավորություն թողնել, ինչու ոչ նաև ուշադրություն գրավել: Ժպիտը գեղեցկացնում է մարդուն: Վստահ եմ, տեսնել մարդուն դժոհ դեմքով բոլորի համար տհաճ է: Այդպիսի մարդու հետ շփվելն էլ է տհաճ:

Դու կարող ես առանց պատճառի ժպտալ և հնարավոր է քո այդ ժպիտը օգնի ուրիշ մեկին ով ունի ծատ խնդիրներ, դժվարություններ: Քո ժպիտը կարող է օգնել շատերին, երջանկացնել նրանց: Հաճախ ժպտա:

ՀՀ հարաբերությունները հարևան երկրների հետ

ՀՀ-ն ունի չորս հարևան երկիր: Դրանք են՝ Վրաստանը, Իրանը, Թուրքիան և Ադրբեջանը: Դրանցից երկուսի հետ ՀՀ-ն գտնվում է վատ հարաբերություններում:

ՀՀ-ն բարիդրացիական հարաբերությունների մեջ է Վրաստանի և Իրանի հետ: Իրանի հետ Հայաստանը հողային ոչ մի խնդիր դեռ չի ունեցել: Իրանում կան հայկական համայնքներ, եկեղեցիներ, դպրոցներ: ԽՍՀՄ-ը փլուզումից հետո Վրաստանի հետ ունեցանք կոնֆլիկտ Ջավախքի և Լոռիի համար, բայց այն հարթվեց նրանով, որ Ջավախքը անցավ Վրաստանին, իսկ Լոռին մնաց Հայաստանին: Հայաստանի համար կարևոր են Վրաստանի հետ հարաբերությունները, քանի որ Վրատսանում մենք ունենք շատ հայեր և երկու երկրների  ոչ լավ հարաբերությունները կարող են բացասական անդրադառնալ նրանց վիճակի վրա:

Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ հարաբերությունները ծանր վիճակում են: Ադրբեջանի հետ գտնվում ենք վատ հարաբերությունների մեջ 19-րդ դարի սկզբից մինչ այսօր: Ի տարբերություն Ադրբեջանի քաղաքացիներին, Թուրքիայի քաղաքացիները ազատ կերպով այցելում են մեր երկիր: Թուրքիայի հետ վատ հարաբերությունների մեջ ենք դեռ 1915թ.-ից: Մեր երկիրը չի համագործակցում որևէ ոլորտում Թուրքիայի հետ: Քանի որ Թուրքիան հրաժարվում է ընդունել Հայոց ցեղասպանությունը, այդ պատճառով դիվանագիտական հարաբերություններ չեն ստեղծվում:

The role of book

Every time we read, we learn something new. You can learn something new on every page of a good book. For me, a book is a different world, a new world. A good book makes us think about different issues, problems, makes us understand everything we never thought about.

Sometimes we read for pleasure, sometimes when we want to cut ourselves off from reality and forget about everything that happens in the world. The book seems to know how to speak, yes, it knows how to speak, just very few people can hear that voice now. The first page always seems a little boring, but then the page with the page, and you don’t even notice how you read half the book.

Books play a big role in our lives. If there were no book, there would be no beautiful words, no romance, no drama. The book gives what not everyone can give: calm, comfort, even temporary. The book makes our world a little better, it shouts to humanity about kindness, hope and true love. No one can give us the feelings and emotions that the heroes of the book give us. Only in a book can you understand something that you would never understand or feel if you had not read.